ŹRÓDŁO REGUŁ

Można więc zupełnie prawidłowo powiedzieć, że te ogólne reguły i idee wywodzimy z rozumu. Za sprawą tych reguł i idei kierujemy naszymi sądami mo­ralnymi, które byłyby w najwyższym stopniu niepewne ryzykowne, gdyby zależały całkowicie od podlegających tak licznym zmianom czynników, jak to jest w przypadku bezpośrednich uczuć i afektów, które mają ulec istotnym przeobrażeniom w różnych stanach zdrowia i nastroju. Przeto podobnie, jak to, że najbardziej rzetelne sądy dotyczące tego, co słuszne i co niesłuszne, kierują się regułami i ideami pochodzącymi z indukcji rozumu, tak można zupełnie prawidłowo powiedzieć, że cnota polega na podporządkowaniu się rozumowi i w tym zakresie .Choć jednak rozum jest źródłem ogólnych reguł mo­ralnych i wszelkich sądów moralnych, których dzięki niemu dokonujemy, to nie jest całkowicie absurdalne nierozumne uważać, że pierwsze percepcje tego, co słuszne, i tego, co niesłuszne, można wywodzić z rozumu nawet w tych szczególnych przypadkach, z których obser­wacji formułuje się zasady ogólne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *