USTALENIE SŁUSZNOŚCI

Ogólnie można powiedzieć, że ustalenie ścisłej słuszności wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich takich przyrzeczeń, jeśli nie jest to sprzeczne z innymi powinnościami, które są bardziej nienaruszalne; takimi jak wzgląd społeczny wobec tych, dla których wdzięczność, naturalne przywiązanie, czy reguły właściwej życzliwości nakazują nam łożyć na ich utrzymanie. Wsze­lako, jak wyżej zwróciłem na to uwagę, nie rozporzą­dzamy ścisłymi regułami do określenia, jakie winno być działanie zewnętrzne ze względu na te motywy, ani, co z tego wynika, kiedy to cnoty nie są zgodne ze spełnianiem takich przyrzeczeń. Należy jednakże stwierdzić, że jeśli kiedykolwiek łamie się takie przyrzeczenie, choć z najbardziej koniecznych przyczyn, to zawsze związane to jest z pewną sromotą spadającą na tego, kto dokonał przyrzeczenia. Po doko­naniu przyrzeczenia możemy być przekonani o niewłaści­wości ich spełnienia. A jednak złożenie przyrzeczenia jest błędem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *