UOGÓLNIONE UCZUCIE

Wszelako uogól­nione uczucie przyjaźni i bliskiego przywiązania, które jest wspólne wszystkim odmianom, można przedstawić z wystarczającym stopniem ścisłości. Naszkicowany jego obraz, choć zawsze będzie pod wieloma względami nie­pełny, może jednak wykazywać takie podobieństwo, że gdy natkniemy się na jego model, poznamy go, a nawet wyróżnimy go spośród innych uczuć, wobec których wy­kazuje znaczne podobieństwo, jak dobra wola, szacunek, poważanie, podziw.Ogólne opisanie zwykłego sposobu działania, do którego popycha nas wszelka cnota, jest jeszcze łatwiejsze. Fak­tycznie jest prawie niemożliwe opisać doznanie wewnętrzne, czy emocję, która jest podstawą cnoty, bez dokonania czegoś w tym rodzaju. Niepodobieństwem jest wyrazić przy pomocy języka, jeśli mogę sobie pozwolić na takie wyrażenie, niewidocznych cech wszystkich zróżnicowa­nych modyfikacji namiętności, tak jak one ukazują się wewnętrznie. Nie ma innego sposobu zaznaczenia ich i rozróżnienia między nimi, jak opis skutków, które one powodują zewnętrznie, zmiany powstające w fizjognomii, w nastroju i zewnętrznym zachowaniu, jak postanowienia, które sugerują, działania, do których popychają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *