POWINNOŚCI MORALNE

Nabycie kwalifikacji spowiedni­ka stało się tym sposobem częścią studiów duchownych i kapłanów i w ten sposób obejmowali oni to wszystko, co nazywamy sprawami sumienia, delikatne, subtelne sytuacje, w których trudno określić, jak właściwie postąpić. Wyobrażano sobie, że rozprawy ze zbiorem takich kwestii mogą być pożyteczne dla przewodników sumień tak samo jak dla tych, którymi się kieruje; i stąd wzięły się księgi kazuistyczne.Powinności moralne wchodzące w zakres rozważań kazuistów sprowadzały się głównie do tych, które przy­najmniej w pewnej mierze są ograniczone zasadami ogól­nymi i których pogwałceniu naturalnie towarzyszy pewien stopień wyrzutów sumienia i strach przed poniesieniem kary. Celem tej instytucji, która zapoczątkowała ich rozprawy, było uspokojenie obaw sumienia, które wystę­powały przy naruszeniu takich powinności. Nie każdemu jednak niedostatkowi cnoty towarzyszą skrupuły tego rodzaju i nikt nie zgłasza się do spowiednika, by otrzymać rozgrzeszenie z powodu niespełnienia najbardziej dobro­czynnych przyjacielskich i wielkodusznych czynów, które w jego sytuacji miał możliwość spełnić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *