POJĘCIE RÓŻNIC

Jeśli więc umysł obejmował pojęcie tych różnic, zanim ustanowiono wszelkie prawa, należy przez to z konieczno­ści rozumieć, iż wywodził to pojęcie z rozumu, który wskazywał różnicę między tym, co słuszne i niesłuszne, tak samo jak wskazywał na różnicę między prawdą a kłams­twem ; ten zaś wniosek, choć , prawdziwy pod pewnymi względami, raczej nieprzemyślany w innych względach, łatwiej było przyjąć w czasach, gdy abstrakcyjna nauka naturze ludzkiej była dopiero w powijakach i zanim uważnie przestudiowano odrębne funkcje i dyspozycje różnych władz umysłu ludzkiego i dokonano między nimi rozróżnień. W czasie tego gorącego i ciętego sporu z pa­nem Hobbesem nie myślano o żadnej innej władzy umysłu, z której można by wywodzić pochodzenie takich koncepcji. Tak więc w tym czasie zapanowała powszechnie teoria, że istota cnoty i występku nie polega na zgodności czy niezgodności ludzkich działań z prawem suwerena, lecz na zgodności czy niezgodności z rozumem, który w ten sposób uważano za pierwotne źródło i czynnik aprobaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *