NA CZYM POLEGA RÓŻNICA

Ten przykład może posłużyć do ukazania, na czym polega różnica między kazuistyką a prawoznawstwem, nawet jeśli w obu przypadkach rozważa się zobowiązania wobec ogólnych reguł sprawiedliwości.Lecz choć ta różnica jest prawdziwa i istotna, choć te dwie nauki proponują całkiem różne cele, to ponieważ przedmiot obu jest identyczny, powstało między nimi takie podobieństwo, że większość autorów’, których po­wołaniem było zajmować się prawoznawstwem, rozwią­zywała różne przez nich badane problemy czy to zgodnie z zasadami tej nauki, czy zgodnie z zasadami kazuistyki, nie odróżniając, a być może nawet nie zdając sobie sprawy, kiedy postępowali w pierwszy, a kiedy w drugi sposób.Teoria kazuistyczna wszelako nie ogranicza się do roz­ważań, czego wymaga od nas skrupulatne liczenie się z ogólnymi regułami sprawiedliwości. Obejmuje wiele innych działów chrześcijańskiej powinności moralnej. Do rczwoju tego typu nauki przyczynił się głćwnie zwyczaj osobistej spowiedzi wprowadzonej przez wyznanie ka­tolickie w barbarzyńskich czasach ciemnoty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *