DRUGI ZESPÓŁ MORALISTÓW

Drugi zespół moralistów, do których możemy zali­czyć średniowiecznych i późniejszych kazuistów Kościoła katolickiego, jak również wszystkich tych, którzy w obec­nym i minionym stuleciu zajmowali się tym, co nazywamy prawoznawstwem naturalnym, nie poprzestaje na scha­rakteryzowaniu w ogólny sposób tego trybu postępowania, który by nam chcieli polecić, ale usiłują ustalić dokładne, ścisłe zasady do pokierowania każdym szczegółem naszego zachowania. Ponieważ sprawiedliwość jest jedyną cnotą, w stosunku do której można prawidłowo utworzyć takie dokładne zasady, ta właśnie cnota głównie stała się przedmiotem rozważań tych dwóch różnych zespołów pisarzy. Jednakże traktują oni ten przedmiot w bardzo różny sposób.Ci, co piszą o regułach prawoznawstwa, poprzestają na rozważaniu, co człowiek, wobec którego istnieje zobowiązanie, winien zamierzać, będąc sam upoważnio­ny do wymuszenia zobowiązania siłą; co każdy bezstron­ny widz winien aprobować z tego jego wymuszenia oraz do czego sędzia albo arbiter, któremu przedstawił swoją sprawę i który zgodził się wymierzyć sprawiedli­wość, winien zobowiązać drugą osobę nakazując ponie­sienie skutków lub wypełnienie zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *